Všetky informácie zadané do dokumentu sú zaslané na Vami zvolenú URL a Vy sami si môžete zvoliť akúkoľvek technológiu na preberanie týchto informácií. Táto služba Vám dovoľuje bezpečne si vyžiadať informácie z našej platformy, čo je veľká výhoda ak nemáte verejne dostupnú internetovú adresu alebo ak chcete k informáciám prístup z alokácie ukrytej za bránou firewall.

Slovak